• 0

LET OP: ZOMERVAKANTIE

Category : Nieuws

Vanwege de zomervakantie zullen de volgende spreekuren komen te vervallen: maandag 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus en 22 augustus. Op maandag 29 augustus zullen onze vrijwilligers weer beschikbaar zijn om spreekuren te draaien.


  • 0

LET OP: Zomervakantie!

Category : Nieuws

De spreekuren van dinsdag 17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus vervallen vanwege de zomervakantie. Op dinsdagavond 28 augustus staan onze rechtswinkeliers weer voor u klaar!


  • 0

AVG wetgeving

Category : Nieuws

Als rechtswinkel zijn we natuurlijk bezig met de AVG wetgeving. De AVG wetgeving heeft te maken met privacy. Als rechtswinkel moeten we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet zomaar worden verspreid. Omdat wij dit zeer belangrijk vinden, hebben we een privacybeleid opgesteld. Dat is hier te downloaden.


  • 0

Proceskostenveroordelingen

Category : Nieuws

Proceskostenveroordelingen

Procederen brengt risico’s met zich mee. Een procedure kan worden verloren. Dat betekent mogelijk dat u verplicht bent de proceskosten van de tegenpartij te vergoeden. Bij het starten van een procedure zal u hierop bedacht moeten zijn. Bij winst zal de andere partij in beginsel verplicht zijn uw proceskosten te vergoeden. Voor mensen die een procedure willen starten is het belangrijk een afweging te maken van deze financiële risico’s. Deze blog gaat dus ook over de hoogte van de proceskosten.

In het civiele recht geldt het volgende. De rechter kan de verliezende partij in de proceskosten veroordelen. De rechter zal dit van geval tot geval bekijken. Een kostenveroordeling is daarmee geen direct automatisme. De rechter zal daarnaast altijd kijken naar de redelijkheid van de gemaakte kosten. Als beide partijen deels gelijk krijgen, is het ook mogelijk dat de rechter oordeelt dat ieder de eigen proceskosten dient te dragen. De volgende kostenposten komen voor vergoeding in aanmerking: honorarium van een advocaat of gemachtigde, kosten voor getuigen en deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten voor de dagvaarding en uittreksels uit de openbare registers en het griffierecht.

De hoogte van de totale proceskosten wordt wat betreft de advocaatkosten vastgesteld aan de hand van een liquidatietarief. Dit is een systeem van punten en bedragen. Elke handeling heeft een aantal punten, en de procedure kent een bepaald bedrag per punt. Als u bijvoorbeeld een zaak bij de kantonrechter wint, waarbij het belang lager is dan € 10.000, dan zal dit kostenonderdeel maximaal € 1.920 bedragen (afhankelijk van de plaatsgevonden handelingen zoals het bijwonen van een zitting en het opmaken van een dagvaarding). De andere kostenonderdelen worden gewaardeerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten.

In tegenstelling tot de rest van het civiele recht is het uitgangspunt in zaken van personen- en familierecht dat elke partij de eigen kosten draagt. De gedachte is dat partijen in deze zaken met elkaar door moeten. Een kostenveroordeling werkt in dat geval averechts. Daarnaast is het moeilijk een winnaar of verliezer aan te wijzen.

Dit uitgangspunt wordt echter verlaten als er op onverantwoorde wijze wordt geprocedeerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een partij de andere partij zeer duidelijk nodeloos en vruchteloos in rechte betrekt. In dat geval is een kostenveroordeling mogelijk. Voor wat betreft de hoogte van een eventuele kostenveroordeling wordt aangesloten bij het normale civiel recht zoals ik eerder omschreef.

Hebt u vragen over een procedure bij de rechtbank? Of hebt u op een andere manier juridische hulp nodig? Komt dan langs op het spreekuur van Rechtswinkel de Langstraat. Dit spreekuur wordt iedere dinsdag van 18:30 tot 20:00 uur gehouden in het oude gemeentehuis te Drunen.


  • 0

Procedure voeren of mediation proberen?

Category : Nieuws

Wanneer je in een juridisch conflict verwikkeld ben geraakt en je komt er samen niet meer uit, kan een rechter soelaas bieden. Een andere mogelijkheid om het probleem op te lossen, is mediatie. Mediatie is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen samen tot een oplossing proberen te komen met behulp van een mediator. De mediator zal het gesprek in goede banen proberen te leiden en neemt binnen het conflict zelf geen standpunt in. In welke gevallen is het beter om naar de rechter te stappen of juist voor een mediator te kiezen?

Het verschilt per situatie welke vorm van geschilbeslechting is aan te raden. Dit ligt aan de aard van de relatie tussen de partijen en de aard van het geschil. Wanneer de rech ter over een geschil moet beslissen, is dat vaak niet bevorderlijk voor de relatie tussen beide partijen. Geschilbeslechting door een rechter is dus slechts aan te raden bij geschillen waarbij het niet uitmaakt of de band tussen de partijen intact blijft of niet. Hierbij kun je denken aan een conflict met de gemeente, een groot bedrijf of schade opgelopen bij een verkeersongeval, waarbij de andere par tij een volslagen onbekende is. Mediatie is aan te raden in gevallen dat het belangrijk is dat onderlinge re latie gespaard blijft. Aangezien men bij mediatie samen opzoek gaat naar de beste oplossing – in plaats van dat iemand anders hierover beslist – verloopt dit proces in de praktijk een stuk gemoedelijker. Mediatie is om die reden aan te raden bij een conflict met de buren, met een familielid of met uw werkgever.

In alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Maar mocht een situatie uitlopen tot een geschil, kies dan voor de beslechting die het best bij de situatie past om verdere escalatie te voorko men.


  • 0

Misleidende reclame

Category : Nieuws

Tegenwoordig doen we een groot deel van onze boodschappen vanuit onze luie stoel. Even het internet op en drie minuten later heb je die leuke trui besteld. En dan wordt het ook nog eens razendsnel bezorgd! Echt super handig als je nog snel een cadeautje moet kopen voor die vriendin die binnenkort jarig is. Dan is het natuurlijk wel zo handig als het product op tijd bezorgd wordt. Zeker wanneer je speciaal voor die ene site koos die zei: “Voor 23:59 besteld, morgen in huis.” Maar wat nou als zo’n pakketje later binnenkomt? Dat gebeurde iemand die bij Coolblue een televisie had besteld.

De zaak
Op 4 juli 2017 legde een consument een klacht neer bij de Reclame Code Commissie, een commissie die onder andere beoordeelt of bepaalde reclame oneerlijk is. De consument had namelijk een televisie bij Coolbue besteld, met het idee deze de volgende dag binnen te krijgen. Het pakketje kwam echter niet de volgende dag binnen, maar wel 9 dagen later!

Het verweer van Coolblue
Volgens Coolblue was de uitspraak ‘voor 23:59 besteld, morgen in huis’ helemaal geen reclame-uiting. En als het dan al wel een reclame-uiting zou zijn, dan zou het puur gaan om een inspanningsverplichting. Uit de algemene voorwaarden zou namelijk duidelijk moeten worden dat het geen belofte is, maar dat Coolblue zijn best doet om het pakketje de volgende dag te laten bezorgen.

Het oordeel
Volgens de commissie gaat het hier wel om een reclame-uiting. De snelle bezorgdheid kan namelijk de reden zijn dat iemand voor Coolblue kiest en niet voor een concurrent. Het argument dat het zou gaan om een inspanningsverplichting hield ook geen stand. Volgens de Commissie was de uitspraak daarvoor te absoluut. Er wordt namelijk geen voorbehoud gemaakt. Hierdoor lijkt het voor de consument alsof het een harde belofte is. Daarnaast is Coolbue afhankelijk van een bezorgdienst, waardoor ze de bezorgtijd niet kunnen garanderen.

Conclusie en gevolgen
Volgens de commissie is de uitspraak “voor 23:59 besteld, morgen in huis” misleidend en dus oneerlijk. De commissie raadt Coolblue aan om op een andere manier reclame te maken. Inmiddels heeft Coolblue een stukje op de website geplaatst om de belofte een beetje te nuanceren. In het stukje staat dat het af en toe misgaat, maar dat Coolblue er dan alles aan doet om het pakketje zo snel mogelijk alsnog te bezorgen.

Meer weten?
U kunt de uitspraak nalezen op: https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=193107&acCode.

Zelf slachtoffer?
Bent u zelf slachtoffer geworden van misleidende reclame, of heeft u een andere juridische vraag? Kom dan langs bij Rechtswinkel de Langstraat.

Rechtswinkel de Langstraat werkt met wekelijkse inloopspreekuren op de dinsdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. U kunt naar deze spreekuren komen zonder afspraak. Als u op het spreekuur komt, zullen medewerkers van Rechtswinkel de Langstraat naar uw verhaal luisteren en met u in gesprek gaan. Zij zullen vervolgens een advies uitbrengen per mail. Om u goed te kunnen helpen tijdens een van onze spreekuren, verzoeken wij u alle mogelijk relevante brieven en stukken mee te nemen. Heeft u voorafgaand aan het spreekuur al vragen? Stel ze dan via het contactformulier op onze website of kijk even tussen de veelgestelde vragen (FAQ), wellicht vindt u daar het antwoord op uw vraag!

 


  • 0

Carnaval

Category : Geen categorie , Nieuws

Het spreekuur van dinsdag 28 februari 2017 vervalt met het oog op carnaval. Zaken die vóór deze datum in behandeling zijn genomen, worden gewoon behandeld.


  • 0

  • 0

Kerstvakantie!

Category : Geen categorie , Nieuws

De rechtswinkeliers van Rechtswinkel de Langstraat hebben ook kerstvakantie! De spreekuren van dinsdag 27 december 2016 en dinsdag 3 januari 2017 vervallen hierdoor.

Heeft u gedurende deze kerstvakantie van twee weken toch dringende vragen? U kunt altijd mailen naar info@rechtswinkeldelangstraat.nl. Eén van onze vrijwilligers kijkt dan naar uw mail en beoordeeelt of we u in de tussentijd kunnen helpen.

De spreekuren op 6 december, 13 december en 20 december gaan gewoon door. Op dinsdag 10 januari 2017 staan onze rechtswinkeliers weer voor u klaar!


  • 0

Rubriek #2: Social media

Category : Nieuws

Social media: niet altijd je beste vriend.
Door Jantine Verboven.

Natuurlijk klinkt de titel als vanzelfsprekend, toch wordt er vaak meer informatie op social media geplaatst dan iemand zou moeten willen. Daarnaast is het vaak niet duidelijk wat de platformen precies mogen met de informatie, zoals tekst of foto’s, die iemand online plaatst. Een mooi voorbeeld hiervan is de Facebook ‘verklaring’ die eens in de zoveel tijd massaal in de Facebook tijdlijn voorbijkomt met daarin “Ik geef Facebook geen toestemming om mijn gegevens te gebruiken”. In deze rubriek leg ik uit waarom deze verklaring niet werkt en wat Facebook nu echt mag met de informatie die op Facebook wordt geplaatst.

Een platform als Facebook maakt het mogelijk om gebruik te maken van een aangeboden dienst onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de ‘Terms of Service’, of in het geval van Facebook de ‘Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden’. In deze voorwaarden wordt besproken welke rechten en plichten het platform en de gebruiker hebben. Zodra een dienst wordt gebruikt of wordt geopend verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de voorwaarden. Vaak worden deze voorwaarden niet gelezen waardoor de onzekerheid blijft bestaan wat Facebook mag.

Facebook verklaart dat diegene die informatie plaatst eigenaar is en blijft van die informatie op het platform. Maar… Facebook krijgt wel een licentie om alle geplaatste informatie te kunnen gebruiken. Licenties komen in verschillende vormen voor. In dit geval is de licentie een:

                  “Niet-exclusieve, overdraagbare,
     sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde
          licentie voor het gebruik van IE-inhoud”

Is dit duidelijk genoeg? In veel gevallen waarschijnlijk niet. Niet-exclusief betekent dat de informatie tegelijkertijd gelicentieerd mag worden aan verschillende ‘partijen’. Facebook heeft daarnaast het recht om deze licentie aan een andere partij over te overdragen waardoor deze partij de informatie mag gebruiken. Daarnaast mag ook een sublicentie door Facebook worden verstrekt aan een ander om de informatie ook te kunnen gebruiken. Royaltyvrij betekent dat de eigenaar geen vergoeding voor de licentie krijgt. Wereldwijd spreekt voor zichzelf, Facebook kan jouw informatie namelijk waar dan ook ter wereld gebruiken.

Tenslotte, IE betekent intellectueel eigendom. Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor allerlei intellectuele creaties, zoals foto’s en teksten. Een licentie is in de meeste gevallen nodig om de creaties te gebruiken als niet-eigenaar.

De licentie op Facebook eindigt zodra de informatie of het account is verwijderd, tenzij de inhoud gedeeld is met anderen waar het niet verwijderd is. Het lijkt simpel, maar dat is het niet op het Internet. In de voorwaarden schrijft Facebook dat wanneer informatie wordt verwijderd, het nog steeds voor een ‘redelijke’ tijd aanwezig is in back-ups. Ook al is het niet meer te zien voor anderen, Facebook heeft een licentie tot het uit de back-ups is verdwenen.

Doordat Facebook een gratis platform is, moet op andere manieren geld worden verdiend. In dit tijdperk heeft informatie een enorm grote waarde als data. Met deze informatie heeft Facebook gigantisch veel data, die zij en anderen kunnen gebruiken voor allerlei zaken, zoals gerichte reclame. Daarom is het belangrijk om even na te denken voordat bepaalde foto’s of video’s worden geüpload. Zeker als de privacy instellingen met betrekking op inhoud op openbaar staat. Informatie die openbaar staat mag namelijk door iedereen worden gebruikt omdat volgens de voorwaarden hiervoor toestemming wordt verleend.

Kan voorkomen worden dat Facebook teksten, foto’s of video’s mogen gebruiken? Natuurlijk, en het is simpeler dan je denkt. De oplossing is om het gewoonweg niet op sociale media te plaatsen. Wil je toch graag iets plaatsen, dan is aan te raden om in ieder geval de privacy instellingen van de inhoud te veranderen van openbaar naar vrienden. Zo kan worden gezorgd dat de ‘schade’ kan worden beperkt.

Als je vragen hebt over het gebruik van social media of de risico’s hiervan, kom er gerust eens over praten! Rechtswinkeliers van Rechtswinkel de Langstraat staan iedere dinsdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur voor je klaar in het voormalige gemeentehuis in Drunen. Meer informatie? Kijk dan op www.rechtswinkeldelangstraat.nl.