Wie zijn wij?

Rechtswinkel de Langstraat is in april 2016 opgericht door drie rechtenstudenten uit regio De Langstraat en houdt sinds 6 september 2016 spreekuren. U kunt terecht met al uw juridische vragen. Rechtswinkel de Langstraat helpt u kosteloos met uw vragen. De vrijwilligers van Rechtswinkel de Langstraat zijn enthousiaste en gemotiveerde studenten.

Onze vrijwilligers zullen naar uw verhaal luisteren als u op het spreekuur komt. Vervolgens zullen de studenten een advies geven, wat doorgaans binnen een termijn van 10 werkdagen per mail of post wordt gedaan. In dit advies zullen uw rechten en plichten worden uitgelegd, maar daarnaast zal het advies ook een stappenplan bevatten als dat nodig is.

Naast het geven van juridisch advies kan Rechtswinkel de Langstraat ook op een andere manier hulp bieden. De medewerkers van de rechtswinkel kunnen u helpen met het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift, maar ook met het contact met de wederpartij. Ook ingewikkelde juridische brieven en stukken zullen de vrijwilligers van Rechtswinkel de Langstraat aan u uitleggen.

Als u van plan bent langs te komen op één van onze spreekuren, zullen onze medewerkers u met veel enthousiasme ontvangen en uw situatie op een begrijpelijke manier met u doornemen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om alle stukken die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraagstuk mee te nemen naar het spreekuur.

Rechtswinkel de Langstraat is een stichting en de medewerkers van de rechtswinkel zetten zich geheel vrijwillig in om u te helpen. Rechtswinkel de Langstraat is geheel afhankelijk van subsidies en giften. Draagt u Rechtswinkel de Langstraat een warm hart toe? Alle bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL83RABO0309491320 ten name van Stichting Rechtswinkel de Langstraat.