FAQ

Op deze pagina kunt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen (FAQ) lezen.

Wat is een Rechtswinkel?
Een rechtswinkel is een adviesbureau dat gratis juridisch advies verstrekt over allerlei problemen die voor kunnen komen in het leven. Dit advies wordt gegeven door rechtenstudenten.

Wat zijn Rechtswinkeliers?
De Rechtswinkeliers die bij Rechtswinkel de Langstraat advies bieden zijn rechtenstudenten van diverse universiteiten en HBO’s in het land. Dit is op vrijwillige basis om ervaring op te doen in de praktijk en om tegelijkertijd hun rechtskennis te gebruiken om u te kunnen helpen.

Brengt de Rechtswinkel kosten in rekening voor het verstrekken van advies?
De rechtswinkel brengt geen kosten in rekening voor het verstrekte advies. Indien u tevreden bent over het advies kunt u wel een kleine gift achterlaten in een daarvoor bestemd potje. Alle bijdragen zijn ook welkom op rekeningnummer NL83RABO0309491320 ten name van Stichting Rechtswinkel de Langstraat.

Wanneer kan ik bij de Rechtswinkel terecht?
Elke maandag van 19.00 tot 20.30 heeft de Rechtswinkel spreekuur in het oude gemeentehuis in Drunen (Raadhuisplein 16). Tijdens vakanties en feestdagen zijn wij gesloten. Bij onze openingstijden kunt u zien welke spreekuren vervallen.

Kan ik een afspraak maken?
Vanwege corona vragen wij u nu tijdelijk om een afspraak te maken via ons contactformulier.

Wat moet ik meenemen?
– Legitimatiebewijs
– Relevante documenten
– Relevante contactinformatie van derden

Hoelang moet ik op een advies wachten?
We proberen dit zoveel mogelijk te beperken tot 10 werkdagen. Bij ingewikkelde zaken zal in overleg worden bepaald hoelang het zou kunnen duren. In bepaalde zeer ingewikkelde gevallen kan het gebeuren dat u wordt doorgestuurd naar een derde die u hulp aan kan bieden.

Procedeert Rechtswinkel de Langstraat indien nodig?
Nee, Rechtswinkel de Langstraat heeft ervoor gekozen om niet te procederen voor haar cliƫnten. Wel heeft de rechtswinkel een aantal partnerkantoren, waardoor we u een stapje op weg kunnen helpen bij het vinden van een geschikte advocaat.

Kan de Rechtswinkel namens mij handelen?
Nee, uiteindelijk zult u zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het advies. Wij kunnen u hier uiteraard wel bij op weg helpen.

Kunnen de rechtswinkeliers een brief voor mij opstellen?
Nee, wij schrijven geen brieven voor onze cliƫnten. Wel kunnen we u op weg helpen of een door u geschreven brief controleren en waar nodig aanvullen. Hebt u hulp nodig bij het schrijven van een bezwaarschrift, kijk dan ook bij ons kopje bezwaar.

Wordt er verder iets van mij verwacht?
Wij verwachten enkel dat u bij uw eerste bezoek het intakeformulier volledig en naar waarheid invult.